Dreams

Sometimes, we look at those stars in the sky and think that they may lead us somewhere, somewhere big, somewhere better or maybe to those lost souls, they're mean something, something that will change their lives forever. But there is the time when we realize, those ones aren't really stars and we are hanging on false, unrealistic hopes.

27 May 2014, 04:27 PM
l
love
comment

Never Let Me Go

"I half closed my eyes and imagined this was the spot where everything I'd ever lost since my childhood had washed up, and I was now standing here in front of it, and if I waited long enough, a tiny figure would appear on the horizon across the field and gradually get larger until I'd see it was Tommy, and he'd wave, and maybe even call.”

14 May 2014, 12:18 AM
l
love
comment
Journal_pane_9973331399911081

Buồn

Buồn thấm thía thấm dần thấm dần càng lúc càng nặng triễu. Trong lòng lúc nào cũng nhói lên cái trống rổng bất tận và nổi buồn này cứ dâng dâng mãi, không biết đã bắt đầu từ đâu và cũng càng không biết khi nào mới kết thúc. Nỗi buồn này chưa chắc thế gian đã biết và quan trọng hơn, chưa chắc bản thân mình đã hiểu hết được. Nỗi buồn kéo dài và triền miên. Cảm thấy bất lực nhưng vẫn ngây ngô mong rằng sẽ có phép màu xuất hiện, sẽ có ai đó lấp đi sự trống rỗng này nhưng cũng biết được sự thật bở...

12 May 2014, 05:11 PM
l
1 love: masira
1 comment: sriparna87