มันคืองานกลุ่มนะ

ก็คือคำว่า'งานกลุ่ม ก็ไม่ควรให้คนๆเดียวต้องรับภาระทุกอย่างสิ ทำไมไม่คิดที่จะช่วยกันบ้าง คนทำมันก็เหนื่อยนะ ทำตัวอืดช้าๆอย่างนั้นเดี๋ยวตัวก็ขึ้นอืดหมดหรอก นัดไม่เป็นนัด หาคำแก้ตัวที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรือไง ถือว่าเทอยังมีบุญนะที่ได้ทำงานร่วมกับฉัน แต่ฉันหนะสิที่มันมีบาป!!!!

08 July 2014, 04:31 PM
l
1 love: bewbiny
1 comment: bewbiny

Since I had a new phone, i've never left it. I'm addicted to it............or someone that I chat with. Sometimes i think it's wasting my time. -I cant stop looking at the screen. And sometimes i could hear the alarm when nothing happened. This must be stoped or my life is gonna be wasted!

25 May 2014, 03:53 PM
l
1 love: AlejoRyand
comment

I'm so tired. who do i have to do my best and receive nothing back. I'm just a human, i'm not perfect and i'll never be!

01 May 2014, 05:18 PM
l
1 love: deepblue
comment

What if I die......

What if i die...... would anyone miss me? would anyone cry for me? or do anything for me? I have been thinking about all these questions. someone would and someone wouldn't. And I wanna know who would and i'll be happy and love them with all my heart. But if no one would so i'll know i would die alone...

11 April 2014, 04:39 PM
l
love
comment

We live alone, we die alone. Everything else is just an illusion.

02 April 2014, 04:25 PM
l
1 love: tharni_x
1 comment: rvkrishna0106
Journal_pane_9865361396195327

Prison Break

I know Prison Break was on air a long time ago. But that time I wasn't interested on it. I just started watching in early March and I just fell in love with it, especially the main character, Michael. He's just so intelligent and unpredictable. Even though I know in reality he's gay, and i respect it. today I just finished this series, and in the end Michael dies. I cant stop crying and thinking of him since then. Prison Break is so great and i love it so much. and Congratulation! you make m...

30 March 2014, 05:02 PM
l
love
comment

My Life

Dear diary, All I know right now is I have to study harder and harder. I cant see a point of getting a good grade at school and then living stupidly. Many people do this way, trying to get a good grade and still doing stupid things. Life should have more than this! where are happiness and peace? I'm so tired of this world and people who pull other down, just to get themselves look higher.

29 March 2014, 04:57 PM
l
2 loves: AlejoRyand,summergirl
comment
Journal_pane_9865361395765077

- Johnny Depp

25 March 2014, 04:31 PM
l
love
comment
Journal_pane_9865361395748508

Those guys and me

Dear diary, Well...where i should start, I've heard that someone has a crush on me. But the point is there is not only one! My friend told me that there are two people or more. Anyway I dont believe them and I wont. Look at me- i'm not a kind that guys fall in love with. I'm not that pretty and friendly. And i'm not a kind that talk to guys first. Those are why I've never had a bf. But who knows, maybe i haven't met the right one yet or it's not today for me to have one. And this pic- I fou...

25 March 2014, 11:55 AM
l
2 loves: AlejoRyand,AlejoRyand
comment
Journal_pane_9865361395665202

My brain was right.. and now i'm just a loser :(

24 March 2014, 12:46 PM
l
3 loves: nikisalemi,foolmoon,knkmidha
comment
Journal_pane_9865361395483045

This Cruel World

'I think cruelty is just loneliness disguised as bitterness.' - said Tom Hiddleston The world was a terrible place, cruel, pitiless, dark as a bad dream. Not a good place to live. Only in books could you find pity, comfort, happiness and love. Books loved anyone who opened them, they gave you security and friendship and didn't ask anything in return; they never went away, never, not even when you treated them badly. Sometime you just feel alone in the crowded place, and no o...

22 March 2014, 10:10 AM
l
love
1 comment: Dragon_discussions
Journal_pane_9865361395396224

Happy Birthday to ME

Dear diary, Today is my 17th birthday! Today is gonna be so great! so is this year, i wish... Anyway i want to thank my mom and dad for my birth, I cant be here without them. And my friends who make my life better, who always cheer me up when i'm down, your kindnesses and our friendships will never be forgotten. Luv y'all♥

21 March 2014, 10:03 AM
l
2 loves: caramel_ko,nikisalemi
comment
Journal_pane_9865361395320011

so me

20 March 2014, 12:53 PM
l
love
1 comment: Dragon_discussions
Journal_pane_9865361395319628

:)

20 March 2014, 12:47 PM
l
love
comment

Dear diary, There are so many things in life that I should do. But right now, i'm not in that mood.

19 March 2014, 05:24 PM
l
love
comment
Journal_pane_9865361395158268

Dearly Beloved, If this love will only exist in my dreams, Don't Wake Me Up.

18 March 2014, 03:57 PM
l
2 loves: deepblue,summergirl
comment
Journal_pane_9865361395077110

Dear diary, well, this is my first one, i dont know what to write here yet. But all i feel right now is nothing, it's so empty inside- no love, no pain, just nothing. It's worse than feel bad or desperation. It feels like i'm not a part of the world - worthless. I dont even know what I really want so far. Maybe a happiness is just too hard to find for me. Love, S.Whatever

17 March 2014, 05:25 PM
l
6 loves: nikisalemi,deepblue,masira , ...
comment