Journal_pane_9737661408234596

ທຳມະດາ

ມື້້ນີ້ເປັນເວລາ 7:12 ຂອງວັນທີ 17/8/2014 ເຊິ່ງເປັນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທິດ ມື້ນີ້ກະເປັນມື້ໜຶ່ງທີ່ຮູ້ສຶກເຫງົາ ແຕ່ກະໃຄກວ່າແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ເພາະແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ແອບມັກເຂົາຄົນນັ້ນ ແຕ່ຕອນນີ້ເລິ່ມຕັດໃຈໄດ້ແລ້ວ....ແລະໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກະຢູ່ຄົນດຽວ ເພາະໝູ່ (ທ້າວ ຕອນ ລິນອິນທະວົງ) ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່ນຳນັ້ນໄດ້ເມືອບ້ານ....

17 August 2014, 01:16 AM
l
love
comment